Modlitby matiek

Nebeský Otče, urob zo mňa lepšiu mamu...
Nauč ma chápať moje deti,
počúvať trpezlivo to, čo musia povedať
a s láskou odpovedať na všetky ich otázky.
Chráň ma od toho,
aby som ich prerušovala alebo im oponovala.
Daj, aby som bola k nim tak vľúdna,
ako by oni mali byť ku mne.
Nedopusť, aby som sa niekedy smiala na ich chybách,
alebo sa uchýlila k zahanbeniu či zosmiešňovaniu, keď sa mi znepáči ich konanie.
Nech ich nikdy netrestám pre vlastné sebecké uspokojenie,
alebo aby som ukázala svoju moc.
Nech ich nevystavím pokušeniu klamať alebo kradnúť.
Stále ma usmerňuj, aby som im každým slovom a skutkom ukazovala,
že čestnosť prináša šťastie.
Prosím ťa, uzdrav ma z môjho lakomstva.
A keď nebudem vo svojej koži,
pomôž mi, môj Pane, radšej byť ticho.
Nech si vždy uvedomujem,
že moje deti sú deti,
a že by som teda nemala od nich očakávať názory dospelých.
Daj, nech ich neokrádam o možnosť poslúžiť sebe samým
a robiť vlastné rozhodnutia.
Obdaruj ma múdrosťou,
aby som im vyhovela vo všetkých ich rozumných žiadostiach
a odvahou odoprieť im privilégiá, ktoré by im uškodili.
Urob ma spravodlivou, pravdivou a láskavou.
Môj Pane, daj, aby si ma moje deti vážili,
milovali ma a napodobňovali ma,
tak ako ja milujem a napodobňujem Teba.
Amen.

„Prestaňte plakať a utrite si slzy, všetko, čo ste urobili pre svoje deti, nezostane bez odmeny“.

Modlitby matiek

Toto je modlitbové spoločenstvo, kde sa matky našej farnosti modlia za svoje deti. Ak sa chcete pridať k tomuto spoločenstvu, môžete tak urobiť vždy v utorok po sv. omši.

Deň pre mamičky 4.5.2014

Deň pre mamičky 4.5.2014
Na tento deň si naše deti a mladí pripravili krátky program pre mamičky našej farnosti. Všetko sa začne prvonedeľnou adoráciou. Po ned sa predstavia deti s krátkym divadlom, niekoľko piesní nám zaspievajú naši mladí a na konci bude pre každú mamu prichystaný malý darček. Bude aj prekvapenie v podobe špeciálneho hosťa.
 

 

Kontakt

Email - správca webu (správca webu nie je správca farnosti) strankazakopcie@gmail.com