,,Nebojte sa vstúpiť do kontemplácie Kristovej tváre v Máriinej škole ,, (Ján Pavol II)

1. ruža   2. ruža  
1. Anna Holeščáková 1. Emília Jarabicová
2. Františka Romanová 2. Silvia Kupková
3. Mária Durajová 3. Viera Kľučkové
4. Emil Duraj 4. Mária Švíková
5. Eva Mazúrová 5. Lida Rovňaníková
6. Františka Lučanová 6. Viera Mojteková
7. Margita Piščeková 7. Štefánia Magátová
8. Mária Piščeková 8. Emília Padychová
9. Štefan Macášek 9. Mária Čudeková
10. Františka Valáriková 10. Sabína Paseková
11. Silvia Hažíková 11. Mirka Petreková
12. Mária Valáriková 12. Terézia Kľučková
13. Anna Durajová 13. Emília Vojtíková
14. Viera Liščáková 14. Anna Zjavková
15. Viera Šoporová 15. Františka Magátová
16. Jarmila Paseková 16. Blažena Piščeková
17. Žaneta Paseková 17. Štefánia Jopčíková
18. Eva Cabuková 18. Zuzana Romančáková
19. Kristína Bednárová 19. Jozefína Halásová
20. Mária Ščurikov 20. Emília Špitová

 

3. ruža   4. ruža  
1. Štefánia Bulejová 1. Elena Krkošková
2. Emil Cabúk 2. Vlasta Franeková
3. Rozália Cabuková 3. Anna Magátová
4. Anna Fongusová 4. Anna Rišková
5. Zdena Prívarová 5. Františka Pupišová
6. Božena Palušová 6. Štefánia Halušková
7. Beáta Slanináková 7. Mária Stráňavská
8. Viera Kľučková 8. Alojz Stráňavský
9. Lucia Cabúková 9. Vlasta Padychová
10. Alojz Holeščák 10. Mária Korduliaková
11. Júlia Plačková 11. Mária Janščová
12. Anna Plačková 12. Miroslav Janščo
13. Mária Hrušková 13. Anna Gábrišová
14. Jozefína Repáková 14. Katarína Macášková
15. Mirka Tobolková 15. Anastázia Vojtíková
16. Vilma Mičudová 16. Oľga Bučková
17. Adela Bombalová 17. Jozefína Šurhaňáková
18. Mária Holeščáková 18. Ľubica Bednárová
19. Margita Durajová 19. Gabriela Plačková
20. Peter Krkoška 20. Milada Šušková

 

5. ruža   6. ruža  
1. Anna Cenigová 1. Anna Vravníková
2. Margita Delinčáková 2. Mária Gombíková
3. Milada Nekorancová 3. Božena Potočárová
4. Rozália Fiľová 4. Terézia Padychová
5. Emília Delinčáková 5. Mária Rovňaníková
6. Anna Cabuková 6. Alojz Haluška
7. Veronika Molovčáková 7. Anna Tischlerová
8. Vilma Molovčáková 8. Mária Furmaníková
9. Anna Hažíková 9. Terézia Padychová
10. Lucia Nekorancová 10. Štefánia Husarčíková
11. Mária Zjavková 11. Marta Hažíková
12. Anna Zjavková 12. Františka Halásová
13. Anna Cenigová 13. Božena Valáriková
14. Mária Rovňaníková 14. Rozália Kyklošová
15. Gabika Švíková 15. Anna Pišteková
16. Emília Brisudová 16. Janka Šurhaňáková
17. Františka Ľuptovcová 17. Eva Šoporová
18. Božena Marťáková 18. Ľudmila Krkošková
19. Anna Kubačáková 19. Pavlína Olešňaníková
20. Viera Hažíková 20. Eva Stancová

 

7. ruža  
1. Dávid Jopčík
2. Tibor Jopčík
3. Ľuboš Jopčík
4. Marika Gabrišová
5. Lenka Paseková
6. Eva Fongusová
7. Eva Durajová
8. Zdenka Magátová
9. Anna Birková
10. Ivana Saksonová
11. Emília Ostráková
12. Janka Špitová
13. Anna Magátová
14. Daniela Tischlerová
15. Vladimír Tischler
16. Oľga Kiklošová
17. Štefánia Gachová
18. Anna Repáková
19. Štefánia Jalovičárová
20. Božena Gachová

 

Ružencové spoločenstvo

Ružencové bratstvo je spoločenstvo duchovne zjednotených veriacich, s úmyslom prosiť a osobitným spôsobom uctievať Pannu Máriu – Kráľovnú posvätného ruženca, modlitbou ruženca. Cieľom je Božia sláva a spása duší a tiež neustály pokrok členov bratstva na ceste kresťanskej dokonalosti.

Kontakt

Email - správca webu (správca webu nie je správca farnosti) strankazakopcie@gmail.com