Spytovanie svedomia

 
Pred svätou spoveďou sa máme pripraviť modlitbou k Duchu svätému, spytovaním svedomia, a skutočným predsavzatím polepšiť sa. Takto pripravený sa kajúcne vyznáš kňazovi(spoveď), ktorý ťa v Kristovom mene zmieri s Otcom.
 
Modlitba k Duchu Svätému
Duchu Svätý, príď a pomôž mi, aby som spoznal svoje hriechy. Vtlač do môjho srdca bolesť a ľútosť nad tým, že som hriechmi urazil svojho nebeského Otca, a posilni ma, aby som sa z nich dobre vyznal a konal pokánie.
 
 

Kontakt

Email - správca webu (správca webu nie je správca farnosti) strankazakopcie@gmail.com